Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Option Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: ürüne Reklam Paketleri (Vitrin, Kalın Yazı, Alt Başlık, Önerilen Ürünlerde Öne Çıkar) ekleme, üründeki Reklam Paketlerini silme, Reklam Paketleri ücreti hesaplatma.

calculateOptionsPrice

Bu metot, Reklam Paketleri eklenmiş ürünler için ödenecek ücreti hesaplatmak ve ödeme yapabilmek için ödeme çeki üretmek için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductOptionService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServicePriceResponse calculateOptionsPrice(String apiKey, String sign, long time, IntArray productIds ,String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
productIds: IntArray
  Ürünlere ait numara.
lang: boolean
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
   <prod:calculateOptionsPrice>
     <apiKey>NjgEHGeJc6cFqbw6FSUP8NpH3pUhV7ss</apiKey>
     <sign>9FFF7AB0C6EA53D5B1D87BDC46773A6E</sign>
     <time>1597746714261</time>
     <productIds>
      <item>587300354</item>
      <item>587300355</item>
     </productIds>
     <lang>tr</lang>
   </prod:calculateOptionsPrice> 
Sonuç Parametreleri:Kopyala
paymentVoucher: String
  Ödeme çeki.
price: Double
  Ödenecek miktar (TL cinsinden)
payRequired: Boolean
  Ödeme gerekliliği.
productCount: Int
  Ödeme çekine ait ürün sayısı.
Örnek Sonuç:Kopyala
   <prod:calculateOptionsPriceResponse xmlns:prod="https://product.option.individual.ws.listingapi.gg.com">
     <return>
      <ackCode>success</ackCode>
      <responseTime>18/08/2020 13:41:22</responseTime>
      <timeElapsed>51 ms</timeElapsed>
      <paymentVoucher>FT-SFvyVvF6QyGr</paymentVoucher>
      <price>0.02</price>
      <payRequired>true</payRequired>
      <productCount>2</productCount>
     </return>
   </prod:calculateOptionsPriceResponse>

Servis Güncellemeleri