Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Cargo Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

getShippingRequest

Bu metot ile belirtmiş olduğunuz satış koduna dair sözleşmeli kargo çağırma durumunuzu görebilirsiniz.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualCargoService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
shippingRequestResponse getShippingRequest(String apiKey, String sign, long time, String lang, String saleCode);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
saleCode String
  İşleme dair satış kodunu belirtmek için kullanılır.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<car:getShippingRequest>
  <apiKey>NjgEHGeJc6cFqbw6FSUP8NpH3pUhV7ss</apiKey>
  <sign>4D4372A9FB3991B7973736F860CAB6D7</sign>
  <time>1605271366129</time>
  <lang>tr</lang>
  <saleCode>SC112269361</saleCode>
</car:getShippingRequest>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
isCancelled: boolean
  Sözleşmeleri kargo durumu.
  true: Sözleşmeli kargo çağrımı iptal edilmiş.
  false: Sözleşmeli kargo çağırılmış.
Örnek Sonuç:Kopyala
<car:getShippingRequestResponse xmlns:car="http://cargo.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>13/11/2020 15:56:56</responseTime>
   <timeElapsed>43 ms</timeElapsed>
   <shippingRequestType>
     <saleId>115452275</saleId>
     <firmId>14</firmId>
     <isCancelled>false</isCancelled>
   </shippingRequestType>
  </return>
</car:getShippingRequestResponse>

Servis Güncellemeleri