Anonim

Kurumsal

Servisler

Cargo Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

getCargoCompany

Bu metot onaylanan sözleşmelere ait sözleşmeli kargolara ulaşmak için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualCargoService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
CargoCompanyResponse getCargoCompany(String apiKey, String sign, long time, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<car:getCargoCompany>
  <apiKey>BVFMj7BXV5fEEuVh8KEAgMAeJMRNDJY6</apiKey>
  <sign>E38D4CFE7A94578C80AC80F51DA0513F</sign>
  <time>1586938574237</time>
  <lang>tr</lang>
</car:getCargoCompany> 
Sonuç Parametreleri:Kopyala
userShippingCompanyTypes: List<userShippingCompanyType>
  Kargo firması bilgileri

shippingFirmId: Int
  Sözleşmeli kargoya ait numara.
shippingFirmName: String
  Sözleşmeli kargo ismi.
Örnek Sonuç:Kopyala
<car:getCargoCompanyResponse xmlns:car="http://cargo.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>15/04/2020 11:16:34</responseTime>
   <timeElapsed>53 ms</timeElapsed>
   <userShippingCompanyTypes>
     <shippingFirmId>14</shippingFirmId>
     <shippingFirmName>Horoz Lojistik</shippingFirmName>
   </userShippingCompanyTypes>
   <userShippingCompanyTypes>
     <shippingFirmId>25</shippingFirmId>
     <shippingFirmName>Jetizz</shippingFirmName>
   </userShippingCompanyTypes>
  </return>
</car:getCargoCompanyResponse>