Anonim

Kurumsal

Servisler

Cargo Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

cancelShipment

Bu metot ile shippingPaymentType'ı PLATFORM olan siparişlere "platform ödemeli gönder" iptal isteği gönderebilirsiniz.

Birlikte gönderilmesi gereken (combined) siparişlerden birine "platform ödemeli gönder" iptal isteği gelirse sistem bütün combined'ı (GGK) iptal eder. İptal isteği gönderilmeyen siparişler "SC" ile başlayan satış kodu ile kargolanır.

Birlikte gönderilmesi gereken (combined) siparişler için iptal isteği sonrası tekrar ?combined? platform ödemeli gönder isteği oluşturulamaz.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualCargoService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
cancelShipmentResponse cancelShipment(String apiKey, String sign, long time, String lang, stringArray saleCodes);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
saleCodes String
  Satış kodlarını belirtmek için kullanılır.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
  
Örnek İstek:Kopyala
<car:cancelShipment>
  <apiKey>NjgEHGeJc6cFqbw6FSUP8NpH3pUhV7ss</apiKey>
  <sign>3B3E9E6B4BEB4785533AFF31328B0F6A</sign>
  <time>1610015809659</time>
  <lang>tr</lang>
  <saleCodes>
   <item>SC116264331</item>
   <item>SC116264332</item>
  </saleCodes>
</car:cancelShipment>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
saleCodes: String
  İptal isteği kabul edilen satış kodları.
Örnek Sonuç:Kopyala
<car:cancelShipmentResponse xmlns:car="http://cargo.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>07/01/2021 13:41:23</responseTime>
   <timeElapsed>297 ms</timeElapsed>
   <saleCodes>
     <saleCode>SC116264331</saleCode>
     <saleCode>SC116264332</saleCode>
   </saleCodes>
  </return>
</car:cancelShipmentResponse>