Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getCategories

GittiGidiyor da yer alan bütün kategori bilgilerine ulaşmak için kullanılır. Ürün ekleme işlemi sırasında ilgili kategori bilgisinin belirtilmesi gerektiği için bu bilginin gönderilmesi zorunludur.

İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi Role Name ve Role Password bilgilerini kullanmalıdırlar. Role bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CategoryService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
CategoryServiceResponse getCategories(int startOffSet, int rowCount, boolean withSpecs, boolean withDeepest, boolean withCatalog, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
startOffSet: integer
  Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: integer
  Kaç kayıt listelenecek?
withSpecs: boolean
  Eğer "true" gönderilirse ekstra kategori detay bilgisi gönderilir. "false" olarak belirtilmişse gönderilmez.
withDeepest: boolean
  Eğer true gönderilirse kategorinin alt veya ana kategori olduğunu belirten withDeepest parametresi döner.false olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez
withCatalog: boolean
  Eğer true gönderilirse katalog durumunu belirten withCataolog parametresi döner. false olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez
lang: boolean
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<cat:getCategories>
  <startOffSet>0</startOffSet>
  <rowCount>4</rowCount>
  <withSpecs>true</withSpecs>
  <withDeepest>true</withDeepest>
  <withCatalog>true</withCatalog>
  i<lang>tr</lang>
</cat:getCategories>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
result: String
  Mesaj metni
categoryCount: Integer
  Toplam kategori sayısı
categories: List
  Seçilen kategoriler, ayrıca bkz: CategoryType
Örnek Sonuç:Kopyala
<cat:getCategoriesResponse xmlns:cat="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>19/10/2021 15:12:10</responseTime>
   <timeElapsed>2 ms</timeElapsed>
   <categoryCount>3849</categoryCount>
   <categories>
     <category hasCatalog="false" deepest="false">
      <categoryCode>a</categoryCode>
      <categoryName>Antikalar &amp; Sanat</categoryName>
     </category>
     <category hasCatalog="false" deepest="false">
      <categoryCode>aa</categoryCode>
      <categoryName>Antika Ahşap Objeler</categoryName>
      <specs>
        <spec type="Combo" name="Menşei (Orijin)">
         <values>
           <value>Avrupa</value>
           <value>Osmanlı</value>
           <value>Türkiye</value>
           <value>Uzakdoğu</value>
           <value>Diğer</value>
           <value>Rusya</value>
         </values>
        </spec>
        <spec type="Combo" required="true" name="Kondisyon">
         <values>
           <value>Yüksek</value>
           <value>Orta</value>
           <value>Düşük</value>
         </values>
        </spec>
        <spec type="Combo" required="true" name="Durumu">
         <values>
           <value>Yeni</value>
           <value>Kullanılmış</value>
           <value>Diğer</value>
         </values>
        </spec>
        <spec type="Combo" required="true" name="Antika / Modern">
         <values>
           <value>Antika</value>
           <value>Modern</value>
         </values>
        </spec>
        <spec type="Combo" name="Dönemler">
         <values>
           <value>1800 öncesi</value>
           <value>1800 - 1849</value>
           <value>1850 - 1899</value>
           <value>1900 - 1940</value>
           <value>1940 sonrası</value>
         </values>
        </spec>
      </specs>
     </category>
     <category hasCatalog="false" deepest="true">
      <categoryCode>az</categoryCode>
      <categoryName>Diğer Antikalar &amp; Sanat</categoryName>
     </category>
     <category hasCatalog="false" deepest="false">
      <categoryCode>b</categoryCode>
      <categoryName>Bilgisayar</categoryName>
      <specs>
        <spec type="Combo" required="true" name="Durumu">
         <values>
           <value>Yeni, Açılmamış Kutusunda</value>
           <value>Kullanılmış</value>
           <value>Yeni, Kutusuz</value>
         </values>
        </spec>
      </specs>
     </category>
   </categories>
  </return>
</cat:getCategoriesResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
166 Girmiş olduğunuz kategori kodu geçersizdir. Ürün için gönderilen kategori numarası hatalıdır. getParentCategories üzerinden ana kategori bilgilerine ve sonrasında getSubCategories metodu üzerinden alt kategori bilgisine ulaşıp güncellemenizi yapabilirsiniz.

Servis Güncellemeleri